Demens – find hjælpemidler for den demensramte person

At lide af demens er for mange en både ensom og utryg oplevelse. Hukommelsen svigter, og man er ikke altid til stede på den måde, man ønsker. Der findes dog en række hjælpemidler, som kan give både den demensramte og vedkommendes familie en følelse af sikkerhed, tryghed og ro. Og så kan det øge livskvaliteten for den demensramte person.

Eksempler på hjælpemidler til demens

Demens er en kognitiv forstyrrelse, der typisk kommer til udtryk ved en fremadskridende nedsættelse af både kognitive og intellektuelle evner, herunder en gradvis nedsættelse af hukommelsen. De hjælpemidler, der findes på markedet, drejer sig således i høj grad om at stimulere og understøtte hukommelsen.

Der findes således for eksempel hjælpemidler til træning af hukommelsen, herunder en cykel hvor brugeren via en skærm cykler gennem gamle kendte barndomsgader. Der findes også hjælpemidler, som formidler kalenderoplysninger og planlagte aktiviteter. Og så er der hjælpemidler som understøtter hukommelsen, såsom talende fotoalbums, medicinæsker med påmindelse, mindebøger og så videre.

Endelig er der produkter, som arbejder med den demensramtes sind, såsom lysterapi der kan lyse et rum op i alle mulige forskellige farver.

Praktiske og forebyggende hjælpemidler

Derudover findes der hjælpemidler, der kan være en ligeså stor tryghed for familiemedlemmer og pårørende som for den demensramte selv.

Således findes der produkter, der afbryder strømmen efter en konkret tidsperiode eller ved for høj varmeudvikling. Der findes også produkter, der automatisk bekæmper brande. Det kan give en stor tryghed for den demensramte, men familien behøver heller ikke bekymre sig om brandfare, hvis den demensramte skulle glemme at slukke komfuret. Der findes mange muligheder for at finde hjælpemidler til demensramte familiemedlemmer, som også kan give dig ro i maven.

Støtte fra det offentlige

Får én i din familie eller omgangskreds konstateret demens, yder kommunen både støtte og hjælp. Det betyder, at den demensramte kan få hjælp til rengøring, medicin og mad samt andre praktiske gøremål. Kommunen hjælper også med sygeplejebistand og personlig pleje om nødvendigt. Derudover vil vedkommende få tilbudt fysisk træning samt vedligeholdelse af dagligdags funktioner ved enten en ergoterapeut eller en fysioterapeut. Afhængig af demensen vil kommunen også kunne hjælpe med enten dagcenter, værested, aflastningshjem eller plejebolig.

Det afhænger helt af behovet, hvor meget kommunen kan hjælpe og støtte med. I den forbindelse kommer der en visitator ud og vurderer behovet for hjælp hos hver enkelt demensramte, og man laver herefter en ordning, som matcher borgerens konkrete behov.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *